11 kwietnia 2023

Kredyt Inkaso dokonało warunkowego przydziału obligacji serii M1

Pełnym sukcesem zakończyły się 4 kwietnia br. zapisy na obligacje serii M1 emitowane przez Kredyt Inkaso. Inwestorom zaoferowano 15 000 obligacji z terminem wykupu wynoszącym 4 lata i wartości nominalnej 1 000 zł. Była to pierwsza emisja w ramach trzeciego Programu Emisji Obligacji.  Dotychczas spółka wyemitowała i spłaciła w terminie już ponad 40 serii obligacji. 

Kredyt Inkaso dokonało warunkowego przydziału obligacji serii M1 o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł. Złożone zapisy przewyższyły wielkość oferty. O skali redukcji spółka poinformuje w odrębnym komunikacie. Ostateczna liczba obligacji przydzielonych inwestorom będzie wynikać z zarejestrowania obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A.

–  Cieszy mnie bardzo fakt, że najnowsza emisja obligacji Kredyt Inkaso spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów. To przejaw wysokiego poziomu zaufania do spółki, jej wyników i zespołu. Pozyskane środki przeznaczymy na finansowanie działalności Grupy Kapitałowej w Polsce, Rumunii oraz Bułgarii, gdzie chcemy zwiększyć skalę naszej działalności. Cały czas stawiamy na rozwój biznesu i kolejne emisje obligacji korporacyjnych również będą służyć temu celowi – podkreśla Barbara Rudziks, prezeska zarządu Kredyt Inkaso.

Emisja była przeprowadzona w ramach prospektu zatwierdzonego w lutym 2023 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ofertę przeprowadziło konsorcjum składające się z Michael/Ström Dom Maklerski S.A. (organizator konsorcjum), Dom Maklerski Banku BPS S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., IPOPEMA Securities S.A., Noble Securities S.A. oraz NWAI Dom Maklerski S.A.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 882 179 770

O Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu stale wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego. Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Akcje i obligacje Kredyt Inkaso są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2007 r., od tamtego roku spółka wyemitowała i spłaciła w terminie ponad 30 emisji obligacji. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m.in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy prospołeczne.