21 maja 2018

Kredyt Inkaso dywersyfikuje finansowanie działalności

  • Fundusze sekurytyzacyjne Kredyt Inkaso podpisały umowy z ING Bankiem Śląskim, dzięki którym zyskają dostęp do kredytów o łącznej wartości do 140 mln zł. Jeden z największych polskich podmiotów branży windykacyjnej może wykorzystać pozyskane środki na bieżącą działalność gospodarczą, w tym na finansowanie oraz refinansowania zakupu wierzytelności.
  • Spółka będzie kontynuować dotychczasową, konserwatywną politykę prowadzenia biznesu, podchodząc do inwestycji selektywnie, przy zachowaniu pożądanej stopy zwrotu.
  • Firma spodziewa się, że aktualna sytuacja rynkowa konkurencji wpłynie na wzrost podaży wierzytelności na rynku. Kredyt Inkaso zamierza więc aktywnie uczestniczyć w transakcjach zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym.

– Do biznesu podchodzimy odpowiedzialnie, dlatego dywersyfikujemy źródła finansowania naszego wzrostu. Emitujemy obligacje w drodze ofert publicznych i prywatnych oraz posiłkujemy się kredytami. Możemy pochwalić się dużym zaufaniem ze strony banków, czego potwierdzeniem jest podpisana właśnie umowa. Wierzymy, że dodatkowo środki pozwolą nam w pełni wykorzystać dobrą koniunkturę rynkową, co w efekcie przełoży się na wzrost skali działania i wyników spółki – komentuje Bastian Ringhardt, członek zarządu, dyrektor finansowy Kredyt Inkaso.

Kredyt Inkaso konsekwentnie realizuje strategię wzrostu i poprawia wyniki finansowe. W okresie I-III kwartał roku obrotowego 2017/2018 (kwiecień-grudzień 2017 r.) spółka wypracowała 98,8 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 13,7 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost rok do roku odpowiednio o 31,4 proc. i 124,6 proc. Wieloletnie doświadczenie w likwidacji wszystkich rodzajów wierzytelności masowych pozwalają spółce zwiększać także poziom spłat. W cały roku obrotowym 2017/2018 szacunkowe spłaty z wierzytelności wyniosły 185 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 30 proc. Dane o wysokości spłat z wierzytelności nie zostały jeszcze zaudytowane.

Korzystną sytuację finansową spółki potwierdza wskaźnik zadłużenie netto/kapitał własny, który na koniec grudnia wyniósł 1,63.

Chcemy być aktywnym graczem na rynku wierzytelności, uczestnicząc w transakcjach zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Obserwujemy aktualnie wzrost podaży portfeli na rynku, spowodowany sytuacją biznesową konkurencji. Wypracowane na przestrzeni lat doświadczenie w obsłudze wierzytelności oraz korzystna sytuacja płynnościowa, pozwalająca nam bezpiecznie planować kolejne inwestycje, sprawiają, że z optymizmem podchodzimy do wyników spółki w kolejnych latach – podsumowuje Ringhardt.

 

O Spółce:

Kredyt Inkaso należy do czołówki firm zarządzających wierzytelnościami w Polsce, co zawdzięcza profesjonalizmowi działania, połączonemu z fachowym doradztwem. Spółka skutecznie działa w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Polsce (w 2001 r. pierwszy inwestor pakietów wierzytelności), Rosji, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji.

Kredyt Inkaso to jeden z nielicznych podmiotów , mających kompetencje w likwidacji portfeli zabezpieczonych hipotecznie. Spółka zapewnia również partnerom pełną obsługę procesu inwestycyjnego – od wyszukania i wyceny portfela, przez opiniowanie nabycia, a kończąc na likwidacji portfela wraz z ewentualnym odkupieniem go po określonym czasie obsługi. Osoby zadłużone znajdują w Kredyt Inkaso zrozumienie dla ich sytuacji oraz fachową pomoc doradców finansowych.

Od 2007 roku Kredyt Inkaso SA jest spółką notowaną na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Kontakt dla mediów:

Tomasz Danelczyk

PR & IR Consultant

tdanelczyk@tailorsgroup.pl

+48 665 885 390