22 października 2014

Kredyt Inkaso inwestuje w duże portfele hipoteczne

Spółka windykacyjna Kredyt Inkaso już wkrótce wejdzie w posiadanie portfela długów hipotecznych wartego 123 mln złotych. Jest pozytywna decyzja banku BGŻ w sprawie cesji wierzytelności.

Zarząd Kredyt Inkaso potwierdził, że jednostka zależna od spółki, czyli Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Subfundusz KI2 porozumiał się z Bankiem Gospodarstwa Żywnościowego w sprawie zakupu portfela długów hipotecznych o wartości 123 milinów złotych. To jeden z największych zakupów wierzytelności dokonanych w ostatnim czasie przez Kredyt Inkaso, a pierwszy o takiej skali w obszarze długów hipotecznych. Póki co BGŻ wydał pozytywną decyzję w sprawie cesji wierzytelności, ale do podpisania właściwej umowy ma dojść już wkrótce.

Inwestycja w obszarze portfeli zabezpieczonych hipotecznie, to kolejny element strategii ekspansji spółki na rynku windykacyjnym. Firma równolegle rozwija swoje działania na rynkach zagranicznych, skupując portfele między innymi w Rumunii, Bułgarii i Rosji. Zakup tak znaczącego portfela długów hipotecznych związany jest z otwarciem się w tym obszarze sektora bankowego na zewnętrznych windykatorów.

Długi hipoteczne. Dobra inwestycja

W ocenie zarządu Kredyt Inkaso wierzytelności hipoteczne, to nie tylko interesujący, ale przede wszystkim bardzo perspektywiczny rynek. Banki długo wzbraniały się ze sprzedażą przeterminowanych długów hipotecznych, będących skutkiem bumu kredytowego z lat 2007 i 2008. Jednak obecnie coraz chętniej spoglądają w kierunku rynku windykacyjnego

Kredyt Inkaso obserwowało rynek długów hipotecznych już od dłuższego czasu. A bezpośrednio za decyzją spółki o zakupie tak dużego portfela zabezpieczonego hipotecznie, stały pozytywne efekty eksperymentu prowadzonego przez Kredyt Inkaso na wierzytelnościach o znacznie mniejszej wartości. Firma dokładnie rozpoznała ten obszar długów, kupując uprzednio dwa niewielkie portfele hipoteczne. Ich windykacja pokazała atrakcyjną skalę rentowności rynku hipotecznego i stała się przesłanką do kolejnych inwestycji, tym razem na dużo poważniejszą skalę.

Decyzja spółki o zakupie od BGŻ długów hipotecznych o wartości 123 mln złotych, podyktowana jest również doświadczeniami, jakie Kredyt Inkaso wyniosło z likwidacji hipoteki w portfelach korporacyjnych, w których również jako zabezpieczenie występowały lokale mieszkaniowe.

Kredyt Inkaso od początku swojej działalności stawia na dywersyfikację portfeli, poszukując nowych, rentownych obszarów inwestycyjnych. Tak jak w przypadku wykupu zagranicznych wierzytelności, tak i w obszarze długów hipotecznych, firma stara się najpierw rozpoznać potencjał danego obszaru inwestując w portfele o mniejszych nominałach. Dopiero na podstawie analizy ich rentowności podejmowane są decyzje o poważniejszych zakupach.