30 października 2023

Kredyt Inkaso konsekwentnie zwiększa inwestycje i wpłaty

W pierwszym półroczu roku obrotowego 2023/2024 Grupa Kredyt Inkaso zainwestowała w nowe portfele wierzytelności 135,7 mln zł, czyli o 292% więcej niż w analogicznym okresie roku 2022/2023. Dzięki istotnemu usprawnieniu swojej działalności operacyjnej, Grupa odnotowała również wzrost wpłat z dotychczas posiadanych portfeli wierzytelności.

Po udanych tegorocznych emisjach obligacji korporacyjnych, Kredyt Inkaso na dobre wraca na rynek inwestycyjny. W drugim kwartale roku obrotowego 2023/2024 nakłady na nowe portfele wierzytelności wyniosły 50 mln zł, podczas gdy w drugim kwartale roku 2022/2023 było to 28,8 mln zł. W pierwszym półroczu aktualnego roku obrotowego wartość inwestycji wyniosła łącznie 135,7 mln zł.

– Nasz apetyt na zakupy kolejnych portfeli wierzytelności nadal rośnie. Konsekwentnie rozszerzamy skalę działalności i korzystamy z okazji pojawiających się na rynku inwestując w atrakcyjne jakościowo portfele. Naszą branżę cechuje acykliczność, więc niezależnie od tego, czy mamy czas koniunktury, czy gorszy okres w gospodarce, to albo jesteśmy w stanie korzystnie kupować kolejne portfele wierzytelności, albo szybciej je odzyskiwać – wyjaśnia Mateusz Boguta, członek zarządu/CFO Kredyt Inkaso. Bardzo dobre wyniki po stronie wpłat od naszych klientów, czyli osób zadłużonych, potwierdzają również rosnącą skuteczność naszych procesów operacyjnych oraz efektywność komunikacji z klientem – dodaje.

Wpłaty z posiadanych portfeli wierzytelności w pierwszym półroczu roku obrotowego 2023/2024 wzrosły do 176,7 mln zł (+ 13% r/r). Jedynie w drugim kwartale wyniosły one 83,6 mln zł (wzrost o 10% z 76,2 mln zł w drugim kwartale 2022/2023). Stale rośnie także liczba ugód zawieranych przez osoby zadłużone z wykorzystaniem portalu ugodowi.pl.

Grupa Kredyt Inkaso, która specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami w Polsce, Rumunii oraz Bułgarii, zamknęła ubiegły rok obrotowy 2022/23 z rekordowym w swojej historii poziomem wpłat z zarządzanych portfeli w wysokości 317,5 mln zł. Notowana na warszawskiej giełdzie spółka nieustannie doskonali swoje procesy biznesowe zgodnie z metodologią lean oraz rozszerza swoją aktywność na rynkach zagranicznych.

Grupa Kredyt Inkaso należy również do grona spółek aktywnie pozyskujących finansowanie na rynku obligacji korporacyjnych. Wyemitowała już ponad 50 serii obligacji, a tylko od początku bieżącego roku obrotowego pozyskała ze wszystkich emisji (prospektowych oraz bezprospektowych) ponad 70 mln zł.

Przedstawione dane dotyczące nakładów inwestycyjnych oraz wpłat z portfeli wierzytelności za II kw. roku obrotowego 2023/2024 r. mają charakter wstępny, szacunkowy i mogą ulec zmianie. Pełne i ostateczne okresowe wyniki finansowe zostaną przedstawione w najbliższym raporcie półrocznym, którego publikacja planowana jest na 19 grudnia br.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 882 179 770

O Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu stale wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego. Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Akcje i obligacje Kredyt Inkaso są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2007 r., od tamtego roku Grupa Kredyt Inkaso wyemitowała już ponad 50 serii obligacji o wartości ponad 1,5 mld zł, z czego prawie 1,3 mld zł zostało już wykupionych. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, dostępny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m.in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy prospołeczne.