25 czerwca 2018

Kredyt Inkaso kupił od stycznia do maja wierzytelności o wartości ponad 340 mln zł

Grupa Kredyt Inkaso, jeden z największych polskich podmiotów branży windykacyjnej, nabyła w Polsce, Rosji, Bułgarii i Rumunii, od stycznia do maja bieżącego roku portfele, składające się z wierzytelności detalicznych, pożyczkowych, telekomunikacyjnych i ubezpieczeniowych, o łącznej wartości nominalnej 340,4 mln zł.

– Obserwujemy bardzo dobrą koniunkturę na rynku wierzytelności zarówno w kraju, jak i za granicą, którą staramy się w pełni wykorzystać. Korzystna sytuacja płynnościowa oraz sprawdzony model biznesowy pozwalają nam konsekwentnie realizować naszą strategię. Jej fundamentem jest zwiększanie wartości nominalnej nabywanych portfeli, a w efekcie, dzięki efektywnym metodom odzyskiwania należności, także wyników finansowych – komentuje Bastian Ringhardt, członek zarządu, dyrektor finansowy Kredyt Inkaso.

W ramach dywersyfikacji działalności Kredyt Inkaso jest aktywnym graczem także poza Polską. Ponad 10 proc. wartości nominalnej kupionych w ostatnich miesiącach pakietów wierzytelności przypada na dłużników na rynkach zagranicznych. Spółka koncentruje się aktualnie na krajach Europy Środkowo-Wschodniej, które oferują bardzo atrakcyjne stopy zwrotu z inwestycji.

Kredyt Inkaso stawia na dywersyfikację także w obszarze finansowania biznesu, emitując obligacje w drodze ofert publicznych i prywatnych oraz posiłkując się kredytami. W maju fundusze sekurytyzacyjne grupy podpisały umowy z ING Bankiem Śląskim, zyskując dostęp do kredytów o łącznej wartości do 140 mln zł.

Staramy się także różnicować nasze inwestycje pod względem branż, inwestując w portfele detaliczne, hipoteczne, małych i średnich przedsiębiorstw, telekomunikacyjne czy ubezpieczeniowe. Zakładamy wzrost marży operacyjnej na prowadzonej działalności, dzięki optymalizacji kosztów nabywania wierzytelności oraz wzrostowi rentowności ich likwidacji – podsumowuje Ringhardt.

 

O Spółce:

Kredyt Inkaso należy do czołówki firm zarządzających wierzytelnościami w Polsce, co zawdzięcza profesjonalizmowi działania, połączonemu z fachowym doradztwem. Spółka skutecznie działa w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Polsce (w 2001 r. pierwszy inwestor pakietów wierzytelności), Rosji, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji.

Kredyt Inkaso to jeden z nielicznych podmiotów , mających kompetencje w likwidacji portfeli zabezpieczonych hipotecznie. Spółka zapewnia również partnerom pełną obsługę procesu inwestycyjnego – od wyszukania i wyceny portfela, przez opiniowanie nabycia, a kończąc na likwidacji portfela wraz z ewentualnym odkupieniem go po określonym czasie obsługi. Osoby zadłużone znajdują w Kredyt Inkaso zrozumienie dla ich sytuacji oraz fachową pomoc doradców finansowych.

Od 2007 roku Kredyt Inkaso SA jest spółką notowaną na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Kontakt dla mediów:

Tomasz Danelczyk

PR & IR Consultant

tdanelczyk@tailorsgroup.pl

+48 665 885 390