25 maja 2018

Kredyt Inkaso kupił w kwietniu wierzytelności o wartości 110 mln zł

Grupa Kredyt Inkaso, jeden z największych polskich podmiotów branży windykacyjnej, nabyła w kwietniu portfele, składające się z wierzytelności detalicznych, pożyczkowych i telekomunikacyjnych o łącznej wartości nominalnej ok. 110 mln zł. Spółka spodziewa się normalizacji i stabilizacji cen portfeli wierzytelności na rynku.

– Konsekwentnie realizujemy naszą strategię, której fundamentem jest wzrost wartości nabywanych portfeli wierzytelności. Wartość nominalna nabytych przez grupę Kredyt Inkaso w kwietniu portfeli wierzytelności to ok. 110 mln zł. Omawiane inwestycje zrealizowaliśmy na bardzo atrakcyjnych warunkach, dlatego wyrażamy optymizm odnośnie do kształtowania się wyników finansowych spółki w kolejnych okresach – komentuje Bastian Ringhardt, członek zarządu, dyrektor finansowy Kredyt Inkaso.

Kilka dni temu fundusze sekurytyzacyjne Kredyt Inkaso podpisały umowy z ING Bankiem Śląskim, dzięki którym zyskają dostęp do kredytów o łącznej wartości do 140 mln zł. Jeden z największych polskich podmiotów branży windykacyjnej może wykorzystać pozyskane środki na bieżącą działalność gospodarczą, w tym na finansowanie oraz refinansowania zakupu wierzytelności. Parafowana umowa wpisuje się w strategię rozwoju spółki, która zakłada dywersyfikację źródeł finansowania biznesu.

Kredyt Inkaso konsekwentnie realizuje strategię wzrostu i poprawia wyniki finansowe. W okresie I-III kwartał roku obrotowego 2017/2018 (kwiecień-grudzień 2017 r.) spółka wypracowała 98,8 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 13,7 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost rok do roku odpowiednio o 31,4 proc. i 124,6 proc. Wieloletnie doświadczenie w likwidacji wszystkich rodzajów wierzytelności masowych pozwalają spółce zwiększać także poziom spłat. W cały roku obrotowym 2017/2018 szacunkowe spłaty z wierzytelności wyniosły 185 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 30 proc. Dane o wysokości spłat z wierzytelności nie zostały jeszcze zaudytowane.

Zamierzamy kontynuować dotychczasową, konserwatywną politykę prowadzenia biznesu, podchodząc do inwestycji selektywnie, przy zachowaniu pożądanej stopy zwrotu. Spodziewamy się stabilizacji i normalizacji cen portfeli wierzytelności na rynku. Ostatnie wydarzenia pokazują, że rynek windykacyjny przeznaczony jest dla podmiotów, które charakteryzują się długoletnią obecnością w branży, sprawdzonym i efektywnym modelem biznesowym oraz bezpieczną strukturą finansowania. Uważamy, że dysponujemy wszystkimi wymienionymi atrybutami – podsumowuje Ringhardt.

 

O Spółce:

Kredyt Inkaso należy do czołówki firm zarządzających wierzytelnościami w Polsce, co zawdzięcza profesjonalizmowi działania, połączonemu z fachowym doradztwem. Spółka skutecznie działa w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Polsce (w 2001 r. pierwszy inwestor pakietów wierzytelności), Rosji, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji.

Kredyt Inkaso to jeden z nielicznych podmiotów , mających kompetencje w likwidacji portfeli zabezpieczonych hipotecznie. Spółka zapewnia również partnerom pełną obsługę procesu inwestycyjnego – od wyszukania i wyceny portfela, przez opiniowanie nabycia, a kończąc na likwidacji portfela wraz z ewentualnym odkupieniem go po określonym czasie obsługi. Osoby zadłużone znajdują w Kredyt Inkaso zrozumienie dla ich sytuacji oraz fachową pomoc doradców finansowych.

Od 2007 roku Kredyt Inkaso SA jest spółką notowaną na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Kontakt dla mediów:

Tomasz Danelczyk

PR & IR Consultant

tdanelczyk@tailorsgroup.pl

+48 665 885 390