17 kwietnia 2018

Kredyt Inkaso kupił wierzytelności o wartości ponad 60 mln zł

Fundusze sekurytyzacyjne Kredyt Inkaso nabyły dwa portfele, składające się z wierzytelności pożyczkowych, których łączna wartość nominalna przekracza 60 mln zł. Cena zakupu pakietów była dwucyfrowa. Jeden z największych polskich podmiotów branży windykacyjnej rozważa emisję kolejnej serii obligacji publicznych.

– Konsekwentnie realizujemy naszą strategię, której fundamentem jest wzrost wartości nabywanych portfeli wierzytelności. Biorąc pod uwagę transakcję sprzed kilku tygodni, kiedy nabyliśmy trzy portfele, składające się z należności bankowych, telekomunikacyjnych i pożyczkowych, łączna wartość nominalna zakupionych w ostatnim czasie pakietów przekracza 160 mln zł. Omawiane inwestycje zrealizowaliśmy na bardzo atrakcyjnych warunkach, dlatego wyrażamy optymizm odnośnie do kształtowania się wyników finansowych spółki w kolejnych okresach – komentuje Jarosław Orlikowski, p.o. prezesa Kredyt Inkaso.

W marcu bieżącego roku Kredyt Inkaso uplasował w ofercie publicznej wszystkie czteroletnie obligacje serii PA02 o wartości 30 mln zł. Popyt na walory przerósł ich podaż. Złożono zapisy na papiery dłużne o wartości 47,1 mln zł, co zakończyło się 36,4 proc. redukcją. Obligacje przydzielono 817 inwestorom. Oprocentowanie walorów w pierwszym okresie odsetkowym jest stałe i wynosi 5,6 proc. w skali roku, a w kolejnych okresach zmienne, uzależnione od stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę 3,7 proc. w skali roku. Kupon będzie wypłacany co pół roku. Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie papierów dłużnych do obrotu na rynku Catalyst.

Kredyt Inkaso rozważa emisję obligacji serii PA03, czyli trzeciej z kolei serii w ramach programu publicznego obowiązującego do listopada tego roku. Dotychczas w ramach programu spółka pozyskała 44,3 mln zł.

Chcemy w pełni wykorzystać sprzyjającą koniunkturę w branży windykacyjnej oraz bardzo duże zainteresowanie inwestorów naszymi obligacjami, dlatego myślimy o emisji kolejnej serii. Termin emisji będzie jednak uzależniony od warunków rynkowych. Wierzymy, że rosnąca skala działania Kredyt Inkaso oraz atrakcyjne warunki inwestycji zostaną ponownie docenione przez rynek – podsumowuje Bastian Ringhardt, członek zarządu, dyrektor finansowy Kredyt Inkaso.

 

O Spółce:

Kredyt Inkaso należy do czołówki firm zarządzających wierzytelnościami w Polsce, co zawdzięcza profesjonalizmowi działania, połączonemu z fachowym doradztwem. Spółka skutecznie działa w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Polsce (w 2001 r. pierwszy inwestor pakietów wierzytelności), Rosji, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji.

Kredyt Inkaso to jeden z nielicznych podmiotów , mających kompetencje w likwidacji portfeli zabezpieczonych hipotecznie. Spółka zapewnia również partnerom pełną obsługę procesu inwestycyjnego – od wyszukania i wyceny portfela, przez opiniowanie nabycia, a kończąc na likwidacji portfela wraz z ewentualnym odkupieniem go po określonym czasie obsługi. Osoby zadłużone znajdują w Kredyt Inkaso zrozumienie dla ich sytuacji oraz fachową pomoc doradców finansowych.

Od 2007 roku Kredyt Inkaso SA jest spółką notowaną na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Kontakt dla mediów:

Tomasz Danelczyk

PR & IR Consultant

tdanelczyk@tailorsgroup.pl

+48 665 885 390