14 lutego 2018

Kredyt Inkaso: Obligacje serii PA01 zadebiutują na Catalyst

Uplasowane w ofercie publicznej obligacje serii PA01 Kredyt Inkaso, jednego z największych polskich podmiotów branży windykacyjnej, w czwartek, 15 lutego zadebiutują na rynku Catalyst. Aktualnie w obrocie znajdują się cztery serie papierów dłużnych spółki o łącznej wartości nominalnej 332 mln zł.

Bezpieczeństwo obrotu oraz transparentność względem obligatariuszy są dla nas kluczowe, dlatego kolejne serie obligacji emitowanych w ramach programu wartego do 300 mln zł również planujemy wprowadzić na rynek Catalyst – komentuje Jarosław Orlikowski, p.o. prezesa Kredyt Inkaso.

Aktualnie przygotowujemy się do emisji obligacji serii PA02. Z ofertą moglibyśmy ruszyć nie wcześniej niż w marcu, pod warunkiem sprzyjających warunków rynkowych. Wierzymy, że ta emisja, a w dłuższej perspektywie także ewentualne następne w ramach programu, przy odpowiednio atrakcyjnych warunkach oraz solidnych podstawach emitenta, zostaną pozytywnie ocenione, spotykając się z adekwatnym zainteresowaniem inwestorów – dodaje Bastian Ringhardt, członek zarządu, dyrektor finansowy Kredyt Inkaso.

Czteroletnie obligacje serii PA01, warte 14,3 mln zł, Kredyt Inkaso uplasował w grudniu ubiegłego roku w ofercie publicznej. Była to pierwsza emisja w ramach programu wartego do 300 mln zł. Oprocentowanie walorów w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 5,5 proc. w skali roku, a w następnych jest ustalane na bazie WIBOR 6M powiększonego o marżę 3,5 proc. w skali roku. Odsetki będą wypłacane co sześć miesięcy.

W pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2017/18 (okres kwiecień – grudzień 2017 r.) szacunkowe spłaty z wierzytelności w Kredyt Inkaso wyniosły 132,9 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 32 proc. W samym III kwartale roku obrotowego 2017/18 (okres październik – grudzień 2017 r.) szacunkowe spłaty z wierzytelności wyniosły 47,3 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 48 proc. Dane o wysokości spłat z wierzytelności w III kwartale roku obrotowego 2017/2018 nie zostały jeszcze zaudytowane.

 

O Spółce:

Kredyt Inkaso należy do czołówki firm zarządzających wierzytelnościami w Polsce, co zawdzięcza profesjonalizmowi działania, połączonemu z fachowym doradztwem. Spółka skutecznie działa w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Polsce (w 2001 r. pierwszy inwestor pakietów wierzytelności), Rosji, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji.

Kredyt Inkaso to jeden z nielicznych podmiotów, mających kompetencje w likwidacji portfeli zabezpieczonych hipotecznie. Spółka zapewnia również partnerom pełną obsługę procesu inwestycyjnego – od wyszukania i wyceny portfela, przez opiniowanie nabycia, a kończąc na likwidacji portfela wraz z ewentualnym odkupieniem go po określonym czasie obsługi. Osoby zadłużone znajdują w Kredyt Inkaso zrozumienie dla ich sytuacji oraz fachową pomoc doradców finansowych.

Od 2007 roku Kredyt Inkaso SA jest spółką notowaną na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Kontakt dla mediów:

Tomasz Danelczyk

PR & IR Consultant

tdanelczyk@tailorsgroup.pl

+48 665 885 390