22 czerwca 2011

KREDYT INKASO S.A. NA TWITTERZE I BLIPIE

W odpowiedzi na przemiany w sposobach komunikowania ze środowiskiem inwestorów i w świecie mediów oraz rosnącą popularność mediów społecznościowych Spółka Kredyt Inkaso S.A. rozpoczęła komunikację za pośrednictem dwóch serwisów społecznościowych: Twittera i Blipa.

 

Media społecznościowe pozwalają na zwiększenie innowacyjności w obszarze komunikacji w Internecie oraz interakcji z naszymi inwestorami – powiedział Artur Górnik, Prezes Kredyt Inkaso S.A. Wysoka dynamika tych kanałów komunikacji umożliwia bieżące informowanie o wydarzeniach w życiu Spółki i tym samym dostarczanie naszym inwestorom kompletnej i szybkiej informacji – dodaje.

Zapraszamy na profile Spółki w obu serwisach: