1 lutego 2013

Kredyt Inkaso S.A. nabyło pierwszy pakiet w Rumunii.

Spółka z Grupy Kredyt Inkaso S.A. Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu w dniu 31 stycznia zawarła umowę nabycia pakietu wierzytelności konsumenckich od banku Piraeus Bank Romania z siedzibą w Bukareszcie działającym na rynku rumuńskim.

Łączna wartość nominalna nabytego pakietu wynosi 57,561 mln RON (w przeliczeniu ok. 55 mln zł).

Zakup portfela wierzytelności od Pierus Banku otwiera naszą działalność na rynku zagranicznym. Od IV kwartału 2012 roku rozpoczęliśmy budowanie naszych struktur na rynkach rumuńskim i bułgarskim, które są już gotowe do prowadzenia działalności operacyjnej i obsługi nabywanych przez nas pakietów wierzytelności. Oceniamy, że wartość nominalna wystawianych do sprzedaży nieregularnych wierzytelności konsumenckich w Rumunii to ok. 2 mld PLN rocznie z kolei na rynku bułgarskim szacujemy wielkość rynku na około 1,2-1,3 mld PLN wartości nominalnej. – mówi Paweł Szewczyk, Prezes Zarządu Kredyt inkaso S.A.

W naszej perspektywie oba te rynki są dużo mniej konkurencyjne niż rynek w Polsce. Na rynku rumuńskim istnieje co prawda jeden istotny podmiot aczkolwiek jestem pewny, że zarówno dla nas jak i dla konkurencji znajdzie się miejsce. Odnośnie Bułgarii to konkurencja na tym rynku praktycznie nie istnieje i w dużym stopniu to my będziemy kreowali tam rynek. Jesteśmy też przekonani, iż zaproponujemy naszym partnerom biznesowym nowe rozwiązania w zakresie zarządzania wierzytelnościami nie tylko bankowymi co pozwoli nam szybko zdobyć istotny udział w rynku. – dodaje Szewczyk.