20 czerwca 2011

KREDYT INKASO S.A. OPUBLIKOWAŁA WYNIKI FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2010/2011. REKORDOWE PRZYCHODY I ZYSK SPÓŁKI.

Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso S.A. opublikowała wyniki finansowe za rok obrotowy 2010/2011. Spółka osiągnęła najlepsze wyniki w dotychczasowej działalności – przychody ukształtowały się na poziomie 41,02 mln zł netto, a zysk netto wyniósł 8,33 mln zł. W stosunku do ubiegłego roku obrotowego, kiedy Spółka wypracowała 5,5 mln zł zysku netto przy przychodach przekraczających 29,66 mln zł netto, przychody wzrosły o 35%, a zysk netto o 50%.

 

W roku obrotowym 2010/2011 Kredyt Inkaso S.A. przeprowadziła dwie publiczne emisje akcji, z których pozyskała blisko 85 mln zł. Obie emisje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem – podsumowując wzięło w nich udział ponad 20 instytucji finansowych oraz blisko 500 inwestorów indywidualnych, dla których redukcja przy obu emisjach przekraczała 70%. Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso S.A. nabyła Kancelarię Prawniczą FORUM, co pozwoliło na podniesienie efektywności operacyjnej Spółki przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów. Kredyt Inkaso S.A. została ponadto wyróżniona przez tygodnik Newsweek i firmę doradczą A.T. Kearney, zajmując drugie miejsce w kategorii finanse oraz piąte wśród spółek o kapitalizacji mniejszej niż 250 mln zł, w rankingu „100 Spółek Giełdowych Najszybciej Budujących Wartość”.

 

Nasza historia finansowa jest stabilna od ponad 10 lat obecności Kredyt Inkaso S.A. na rynku. Przez ten czas systematycznie zwiększamy obroty i zysk, umacniając naszą pozycję na rynku – powiedział Artur Górnik, Prezes Kredyt Inkaso S.A. W roku obrotowym 2010/2011 z sukcesem zrealizowaliśmy dwie emisje akcji o wartości blisko 85 mln zł oraz rozpoczęliśmy realizację Programu Emisji Obligacji o wartości 250 mln zł. Zainteresowanie obiema emisjami przekroczyło nasze oczekiwania i z satysfakcją możemy poinformować, że w bieżącym roku obrotowym planujemy podwoić wartość portfela posiadanych wierzytelności, która obecnie wynosi ok. 1,1 mld zł. Wpływ na to będą miały zarówno zwiększona podaż pakietów oferowanych do sprzedaży, posiadane przez nas zaplecze kapitałowe, jak i silne zaufanie do naszej Spółki w środowisku – podsumowuje A. Górnik. W bieżącym roku obrotowym skupimy się na umacnianiu silnej już pozycji w segmencie inwestycji w wierzytelności masowe pochodzące z sektora bankowego oraz wykorzystaniu potencjału Kancelarii FORUM poprzez rozszerzanie jej działalności z pozycji podmiotu decyzyjnego – zapowiedział Prezes Kredyt Inkaso S.A.
Osiągnięte wyniki finansowe przełożą się na politykę Spółki w zakresie dywidendy, to jest utrzymanie poziomu wypłaty dywidendy na poziomie min. 1/5 zysku netto. W tym roku Zarząd Spółki rekomenduje wypłatę dywidendy na poziomie 50% skonsolidowanego zysku netto co daje 0,45 zł na akcję.