10 stycznia 2014

Kredyt Inkaso S.A. rozpoczęła współpracę z Centrum Badań ADR „Prawo i Gospodarka”

Kredyt Inkaso S.A. rozpoczęła współpracę z Centrum Badań ADR „Prawo i Gospodarka” które funkcjonuje na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w Lublinie.

Do zadań Centrum Badań ADR należą w szczególności:

  1. budowanie strategii dla rozwoju ADR w Polsce poprzez prowadzenie badań naukowych w zakresie alternatywnych form rozwiązywania sporów i przedstawiania propozycji regulacji prawnych w tym zakresie
  2. prezentowanie wyników badań i opinii w realizowanych programach z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów,
  3. monitoring i analiza procesów zachodzących w gospodarce krajowej i zagranicznej oraz badanie wpływu określonych rozwiązań prawnych na funkcjonowanie gospodarki i rozwój przedsiębiorczości,
  4. wydawanie publikacji z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów,
  5. współpraca z polskimi i zagranicznymi: ośrodkami naukowymi, środowiskami prawniczymi, instytucjami zajmującymi się alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów oraz środowiskami przedsiębiorców,
  6. organizowanie spotkań i konferencji związanych z tematyką alternatywnych metod rozwiązywania sporów,
  7. pozyskiwanie partnerów do realizacji zadań Ośrodka Badań ADR,
  8. rozwiązywanie sporów z wykorzystaniem alternatywnych metod rozwiązywania sporów,
  9. organizowanie praktyk studenckich w instytucjach związanych z funkcjonowaniem alternatywnych metod rozwiązywania sporów,
  10. organizacja i patronat nad studiami podyplomowymi, kursami i szkoleniami.

Więcej informacji dotyczących Centrum Badań ADR „Prawo i Gospodarka” znajdą Państwo na stronie internetowej http://www.kul.pl/centrum-badan-adr-quot-prawo-i-gospodarka-quot,15635.html