21 września 2009

Kredyt Inkaso S.A. sfinalizowało umowę nabycia pakietów wierzytelności na kwotę 34 mln zł.

Jest to już trzeci w 2009 roku zakup pakietu wierzytelności o znacznej wartości od Grupy TP S.A. (łączna wartość nominalna wynosi 78 mln zł). Obecnie posiadany portfel pozwala Spółce na dynamiczny rozwój i wzrost wyników finansowych. W I kwartale roku obrotowego 2009/2010 Kredyt Inkaso S.A. wypracowało 1,5 mln zł zysku netto przy przychodach sięgających blisko 7 mln zł co stanowi wzrost o odpowiednio 136% i 99% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Kredyt Inkaso S.A. działa na rynku usług finansowych, zajmując się wykupem i windykacją pakietów wierzytelności masowych uznanych przez pierwotnych wierzycieli za trudne do odzyskania. Wypracowany przez lata model działania, funkcjonujący w oparciu o drogę sądową z udziałem wyspecjalizowanego pełnomocnika procesowego umożliwia maksymalną efektywność i bezpieczeństwo biznesu, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów stałych.