28 stycznia 2010

Kredyt Inkaso S.A. wniosło już do e-sądu blisko 60 tys. elektronicznych pozwów.

Tylko w styczniu 2010 r. Spółka Kredyt Inkaso S.A. wniosła drogą elektroniczną 58 tys. pozwów. Dla porównania w całym roku obrotowym 2008/09 spółka wniosła ich ponad 60 tys.

 

„E-sąd będzie dla nas dużym udogodnieniem, wśród największych zalet na pewno możemy wymienić elektroniczną wysyłkę dokumentów oraz szybkość działania. Pierwsze nakazy zapłaty otrzymaliśmy po kilku dniach od wysłania pozwu. W przypadku tradycyjnego sądu jest to czas potrzebny na dotarcie korespondencji do sądu” – mówi Artur Górnik Prezes Zarządu Kredyt Inkaso S.A. Z informacji udzielonych nam przez Spółkę wynika, iż na chwilę obecną otrzymała także blisko 10 tys. nakazów zapłaty.

E-sąd rozpoczął swoją działalność 4 stycznia, w celu rozpatrywania spraw w których wierzyciel może dochodzić roszczeń pieniężnych bez skomplikowanego procesu. Według planów ministerstwa w pierwszym roku działalności do e-sądu ma trafić około 400 tys. spraw. Z informacji Zarządu wynika iż Kredyt Inkaso S.A. planuje wnieść do końca roku ponad 100 tys. spraw. Patrząc na liczbę spraw już wniesionych możemy ocenić że jest to jak najbardziej realne

„Przekazanie tak dużej ilości spraw do e-sądu nie byłoby możliwe bez zaawansowanego systemu informatycznego. Od początku istnienia Spółki postawiliśmy na jak największe wykorzystanie technik teleinformatycznych. Działania te teraz przynoszą efekty. Z informacji, jakie otrzymaliśmy z sądu wiemy, że pozwy skierowane przez nas były pierwszymi, jakie otrzymał e-sąd. Informacja ta tylko potwierdza słuszność objętej przez nas strategii” – dodaje Artur Górnik.

 

Zysk netto spółki w pierwszym półroczu roku obrotowego 2009/10 wyniósł 2,94 mln zł przy przychodach w wysokości 13,62 mln zł wobec 1,31 ml zł zysku netto przy przychodach 8,15 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. „Spółka nie publikuje prognoz finansowych, ale spodziewamy się, iż wprowadzenie sądu elektronicznego może wpłynąć na poprawę dynamiki wzrostu wyników” – mówi Sławomir Ćwik Wiceprezes Zarządu Kredyt Inkaso S. A.

Kredyt Inkaso S.A. działa na rynku usług finansowych, zajmując się wykupem i windykacją pakietów wierzytelności masowych uznanych przez pierwotnych wierzycieli za trudne do odzyskania. Wypracowany przez lata model działania, funkcjonujący w oparciu o drogę sądową z udziałem wyspecjalizowanego pełnomocnika procesowego umożliwia maksymalną efektywność i bezpieczeństwo biznesu, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów stałych.