30 marca 2011

Kredyt Inkaso S.A. zakończyła emisję akcji serii H

Kredyt Inkaso S.A. zakończyła emisję publiczną akcji serii H. Z emisji 3,77 mln akcji zwykłych bez prawa poboru dla dotychczasowych udziałowców, po cenie emisyjnej 12,50 zł, Spółka pozyskała ponad 47 mln zł. Kapitał w całości zostanie przeznaczony na zakup nowych pakietów wierzytelności oraz pokrycie kosztów ich dochodzenia. Inwestorzy złożyli zapisy na ponad 5 mln akcji, redukcja dla inwestorów indywidualnych wyniosła 75,62 %.
W wyniku przeprowadzonej oferty 3.767.529 akcji serii H 3.367.529 trafiło do 44 inwestorów instytucjonalnych, reprezentowanych przed 15 podmiotów zarządzających aktywami, do których Spółka wysłała imienne zaproszenia, a 400.000 do 479 inwestorów indywidualnych. Redukcja dla inwestorów indywidualnych, uczestniczących w procesie book-building, wyniosła 75,62 %. Zapisy na akcje Kredyt Inkaso S.A. w transzy inwestorów indywidualnych trwały od 23 do 24 marca, w transzy inwestorów instytucjonalnych dzień dłużej. Przydział akcji i zamknięcie oferty odbyły się 28 marca. Akcje serii H stanowią 30% w podwyższonym kapitale Spółki, pierwsze notowanie na GPW planowane jest w połowie kwietnia br. Wartość przeprowadzonej emisji wyniosła 47,094 mln zł.

Emisja nowych akcji jest dla nas wysoce satysfakcjonująca. Zainteresowanie ofertą przekroczyło nasze prognozy i znacznie przerosło wielkość oferty – skomentował prezes Kredyt Inkaso S.A. Artur Górnik. To dla nas znak, że działania naszej Spółki spotykają się z uznaniem na rynku. Dzięki pozyskanym środkom oraz znacznej dynamice rynku wierzytelności, w roku obrotowym 2011/12 planujemy podwoić wartość portfela posiadanych wierzytelności, obecnie wynoszącą 1,1 mld zł. Plany spółki na najbliższe dwa lata obejmują wykonanie Programu Emisji Obligacji o wartości ok. 150 mln złotych, przy braku kolejnych emisji akcji. Obrana przez Kredyt Inkaso S.A. strategia jest dobrze wkomponowana w obecną sytuację na rynku i zapewni umacnianie pozycji w branży i rozwój biznesu – dodał Artur Górnik.