1 grudnia 2011

Kredyt Inkaso SA opublikowała wyniki finansowe za I półrocze roku obrotowego 2011/2012.

Kredyt Inkaso SA opublikowała wyniki finansowe za I półrocze roku obrotowego 2011/2012. Spółka osiągnęła ponad 21 mln zł przychodów netto oraz 6,7 mln zł zysku netto.