27 kwietnia 2023

Kredyt Inkaso w roku 2022/2023 odzyskało 317,5 mln zł i zainwestowało 119,9 mln zł

Grupa Kredyt Inkaso rozpoczyna publikowanie w cyklach kwartalnych informacji o inwestycjach w nowe portfele wierzytelności oraz poziomie spłat z dotychczas nabytych portfeli. W IV kwartale 2022/2023 r. i w całym minionym roku obrotowym Grupa osiągnęła znaczącą poprawę w tych kluczowych obszarach.

Grupa Kredyt Inkaso – jeden z liderów rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce – odnotował rekordowy w swojej historii poziom wpłat z portfeli wierzytelności. W IV kwartale 2022/2023 r. wpłaty z nabytych portfeli wyniosły 83,4 mln zł (wzrost o 21% r/r), natomiast w skali całego roku 2022/2023 osiągnęły 317,5 mln zł (wzrost o 14% r/r z 279 mln zł rok wcześniej). Wysokie odzyski odnotowano zarówno w procesach sądowo-egzekucyjnych, jak i polubownych.

W IV kwartale 2022/2023 r. koszty nabycia nowych portfeli wierzytelności wyniosły 43,7 mln zł. W roku obrotowym 2022/2023 koszty te osiągnęły 119,9 mln zł, co oznacza wzrost o 238 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Przedstawione dane mają charakter wstępny, szacunkowy i mogą ulec zmianie. Pełne i ostateczne wyniki finansowe zostaną przedstawione w raporcie rocznym, którego publikacja jest przewidziana na 17 lipca br.

– Naszą ambicją jest wdrażanie najlepszych standardów rynkowych w zakresie relacji inwestorskich. Dbając o przejrzystość polityki informacyjnej oraz powszechny dostęp do informacji o sytuacji finansowej i perspektywach rozwoju Grupy Kredyt Inkaso rozpoczynamy cykliczne przekazywanie do wiadomości publicznej informacji na temat kosztów nabycia nowych portfeli wierzytelności oraz wysokości wpłat z posiadanych już portfeli wyjaśnia Barbara Rudziks, prezeska zarządu Kredyt Inkaso.

– W bieżącym roku spłaty z zarządzanych portfeli stabilnie rosły i osiągnęły rekordowy dla Grupy Kredyt Inkaso poziom. Dzięki znakomitym wynikom operacyjnym osiągniętym w roku 2022/2023 możemy  intensyfikować naszą działalność z myślą o stałym rozwoju naszej międzynarodowej Grupy. W kwietniu z sukcesem uplasowaliśmy nową emisję naszych obligacji korporacyjnych. Kolejną emisję planujemy w nieodległym czasie – dodaje Mateusz Boguta, członek zarządu/CFO Kredyt Inkaso.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 882 179 770

Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego. Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Akcje i obligacje Kredyt Inkaso są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2007 r., od tamtego roku spółka wyemitowała i spłaciła w terminie ponad 30 emisji obligacji. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m.in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy prospołeczne.