6 listopada 2023

Kredyt Inkaso wśród najsilniejszych marek w Polsce

Kredyt Inkaso wiceliderem w tegorocznej edycji rankingu Top Marka w kategorii „Firmy Windykacyjne”. Badanie realizowano na zlecenie magazynu „Press”, a przeprowadzone zostało przez PSMM Monitoring & More. Prezentuje ono najsilniejsze marki polskiej gospodarki przez pryzmat ich wizerunku w mediach tradycyjnych i Internecie.

Kredyt Inkaso uplasowało się na 2. miejscu w XVI edycji rankingu Top Marka i dało się wyprzedzić jedynie przez największy podmiot w branży zarządzania wierzytelnościami: firmę KRUK SA.

Badacze brali pod uwagę zarówno liczbę kontaktów z marką, jak i jakość komunikacji z otoczeniem. Analizie poddano w sumie 46,6 mln materiałów z prasy i internetu, w tym serwisów społecznościowych. Oceniano impact, indeks sentymentu oraz liczbę publikacji, aby określić siłę marki.

Zapytana przez redakcję miesięcznika „Press” o największe osiągnięcie ostatniego roku, Iwona Słomska, wiceprezeska Kredyt Inkaso powiedziała:

– Kredyt Inkaso łapie wiatr w żagle i przeżywa obecnie najlepszy okres w swojej historii. Zarówno spółka, jak i jej marka znajdują się w fazie transformacji i jej pozytywne efekty widoczne są już gołym okiem. W ostatnim roku komunikowaliśmy zarówno rekordowe wyniki finansowe, sukcesy kolejnych emisji obligacji korporacyjnych, jak i zmiany kultury organizacyjnej. Nieustannie doskonalimy także komunikację z naszymi klientami – osobami zadłużonymi.

Kredyt Inkaso prowadzi komunikację z wykorzystaniem wielu kanałów i regularnie wzbogaca ją o narzędzia ekonomii behawioralnej oraz promuje zasady prostej polszczyzny. Spółka prowadzi również szereg akcji edukacyjnych dla osób zadłużonych i rozwija portal ugodowi.pl pozwalający na samodzielną obsługę zadłużenia.

Słowem, nasza marka weszła w fazę wzrostu swojej wartości i skali działalności, co znajduje także swoje odzwierciedlenie w coraz lepszych wyniki finansowe i inwestycjach Kredyt Inkaso – dodała Iwona Słomska, wiceprezeska Kredyt Inkaso.

Badanie magazynu „Press” i firmy PSMM obejmuje materiały opublikowane w prasie, Internecie oraz mediach społecznościowych od lipca 2022 r. do czerwca 2023 r. Cały raport dostępny jest na stronie Topmarka.eu.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 882 179 770

O Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu stale wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego. Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Akcje i obligacje Kredyt Inkaso są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2007 r., od tamtego roku Grupa Kredyt Inkaso wyemitowała już ponad 50 serii obligacji o wartości ponad 1,5 mld zł, z czego prawie 1,3 mld zł zostało już wykupionych. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, dostępny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m.in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy prospołeczne.