28 października 2011

Kredyt Inkaso wygrał dziś przetarg o łącznej wartości nominalnej ponad 1 mld zł.

Kredyt Inkaso S.A. wygrała największy w swojej historii przetarg, wartość nominalna nabytych wierzytelności to ponad 1 mld zł. Zakupione zostały dwa pakiety wierzytelności PKO BP, o łącznej wartości nominalnej 1 035 253 tys. zł. (pierwszy pakiet wart jest 510 697 tys. zł., drugi 524 556 tys. zł.)

Jest to największy wygrany przetarg w historii Kredyt Inkaso i jedna z największych transakcji w branży wierzytelności.

Kredyt Inkaso posiada długofalowe plany rozwojowe, gdyż branża inwestycji w wierzytelności ma ogromny potencjał i możliwości. Ten wygrany przetarg to kolejny krok w konsekwentnej realizacji strategii Spółki w zakresie wzmacniania pozycji na rynku inwestycji w wierzytelności masowe, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego – mówi Artur Górnik, prezes Kredyt Inkaso.

Zakup pakietu wierzytelności o łącznej wartości ponad 1 mld zł to kolejny krok realizujący przyjętą strategię pozycjonowania firmy na rynku inwestycji w wierzytelności. Kredyt Inkaso jest jednym z liderów tej branży.