15 stycznia 2014

Kredyt Inkaso wykupił przed czasem obligacje za 60 mln zł

Kredyt Inkaso wykupił 13 stycznia br. swoje obligacje serii S02 (o kodzie ISIN PLKRINK00063) o wartości 60 mln zł. Przedmiotem nabycia było 60.000 walorów o wartości nominalnej 1000 zł. Średnia jednostkowa cena wykupu wyniosła 101 proc. wartości nominalnej.

Wcześniejszy wykup obligacji był związany z pozyskaniem przez spółkę w połowie grudnia ub.r. 70 mln zł z emisji obligacji serii W1 i W2.
Kredyt Inkaso wyemitowało wówczas 53 tys. obligacji serii W1 i 17 tys. serii W2 o wartości nominalnej 1000 zł. Ich oprocentowanie jest zmienne (stałe w okresie odsetkowym) i wynosi WIBOR6M + marża 4,2% w skali roku dla serii W1 i WIBOR6M + marża 4,4% w skali roku dla serii W2.Odsetki będą wypłacane w okresach półrocznych. Dzień wykupu obligacji serii W1 to 42 miesiące, a obligacji serii W2 to 48 miesięcy od dnia emisji obligacji.