26 czerwca 2015

Kredyt Inkaso z 40 mln zysku netto

Dla Kredyt Inkaso to był bardzo dobry rok. Zamknęliśmy go zyskiem netto na poziomie 40 mln złotych przy wpływach 138 mln złotych. Rok do roku utrzymujemy stabilną poprawę wpływów i zysków. Stoją za tym wzrost udziałów zysków z inwestycji zagranicznych oraz efektywniejsza ściągalność w Polsce

Kredyt Inkaso dalej będzie kontynuowaqć dotychczasową strategię biznesową. Na gruncie polskim oznacza to m.in. poszukiwanie kolejnych inwestycji w portfele hipoteczne oraz dalsza ekspansja na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. W ubiegłym roku Kredyt Inkaso pozyskało pierwszy, poważny portfel tego typu długów od BGŻ o nominalnej wartości 123 mln złotych. Według naszej oceny przyjęta  strategia windykacji tego typu wierzytelności, oparta o negocjacyjny model spłaty, już przynosi pożądane efekty i dobrze rokuje na przyszłość.