6 lipca 2021

Kredyt Inkaso z dobrym wynikiem w roku obrotowym 2020/21

Zarząd Kredyt Inkaso opublikował wstępne wyniki spółki za rok obrotowy 2020/21. Według nich, firma zamknie ten okres z bardzo dobrym rezultatem oraz przychodami netto na poziomie 200,3 mln zł dla całej Grupy i 57,5 mln zł dla Spółki.

W związku z pracami audytowanymi łączącymi się z zamknięciem roku obrotowego, który w przypadku Kredyt Inkaso rozpoczął się 1 kwietnia 2020 r. i zakończył 31 marca 2021 r., Zarząd Spółki poinformował o wstępnych wynikach osiągniętych w tym okresie. Według wstępnych wyliczeń przychody netto Grupy ukształtowały się na poziomie 200,3 mln zł, EBITDA Grupy na poziomie 92,9 mln zł. Zysk netto na poziomie skonsolidowanym to 45,5 mln zł. W przypadku samej Spółki są to odpowiednio 57,5 mln zł przychodu netto, EBITDA minus 4,5 mln zł oraz strata netto na poziomie 15,3 mln zł. Spółka tym samym może się pochwalić dobrymi wynikami na koniec roku obrotowego.

Zarząd Spółki wskazuje jednocześnie, że wyniki te obejmują dane niezaudytowane i mogą różnić się od ostatecznych, poddanych badaniu biegłego rewidenta wyników. Te zostaną opublikowane przez Spółkę w formie jednostkowego raportu rocznego Spółki oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy. Planowany termin publikacji to 9 lipca 2021 r.

Ostatni pandemiczny rok, w trakcie którego doszło do wielu bezprecedensowych wydarzeń, szczególnie w początkowej fazie nie skłaniał do pozytywnych prognoz. Wstępne wyniki, które obecnie publikujemy pokazują jednak, że mimo wyzwań, z którymi przyszło nam się zmierzyć, osiągnęliśmy bardzo satysfakcjonujący rezultat. Czekamy jeszcze na jego potwierdzenie, ale już teraz możemy powiedzieć, że z tego okresu wychodzimy silniejsi. Jesteśmy gotowi, żeby wykorzystać w przyszłości potencjał Spółki oraz pozytywną sytuację rynkową w branży zarządzania wierzytelnościami. – powiedział Maciej Szymański, prezes zarządu Kredyt Inkaso.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 602 500 894

O Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu stale wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego.  Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Kredyt Inkaso od 2007 roku jest obecne na Giełdzie Papierów Wartościowych, a w 2018 roku przeprowadziło pierwszą publiczną emisję obligacji. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m. in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy pro-społeczne.

Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso poza Polską obecna jest w czterech krajach europejskich: Bułgarii, Rumunii, Rosji i Chorwacji.