19 lutego 2014

Kredyt Inkaso ze znaczącą umową na obsługę funduszu ALTUS TFI

Zarządzanie częścią portfela i dochodzenie wierzytelności – Kredyt Inkaso podpisało dużą umowę serwisową na obsługę jednego z największych funduszy sekurytyzacyjnych ALTUS TFI.

Spółka będzie obsługiwała Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty OMEGA należący do portfela ALTUS TFI. Będzie to jeden z największych tego typu podmiotów pod względem wielkości aktywów na polskim rynku.

W ramach podpisanej 18 grudnia 2014 roku umowy Kredyt Inkaso przejmie zarządzanie wierzytelnościami nabywanymi przez fundusz. Spółka będzie również odpowiadała za wycenę i obsługę prawną w zakresie samego dochodzenia wierzytelności.

Szacowane wynagrodzenie

Wartość podpisanej umowy przekracza 10 proc. kapitału własnego Kredyt Inkaso. Spółka z tytułu obsługi w ciągu pierwszych 5 lat otrzyma wynagrodzenie prowizyjne, szacowane na około 14,5 mln złotych. Wartość wynagrodzenia nie dotyczy kosztów związanych z obsługą samego portfela, które po wycenie będą pokrywane osobno.

Kolejny duży partner Kredyt Inkaso

Informację o zawarciu umowy serwisowej z ALTUS TFI potwierdził zarząd spółki. Przedstawiciel Kredyt Inkaso dodał, że to druga tego typu, ale tym razem na znacznie większą skalę, umowa na obsługę wierzytelności podpisana przez spółkę w ostatnim czasie. Od początku roku Kredyt Inkaso świadczy usługi zarządzania i serwisowania portfeli wierzytelności dla AgioFunds TFI.

Podpisana umowa to potwierdzenie, że spółka cieszy się coraz większym zaufaniem inwestorów i znaczących podmiotów rynku finansowego. Świadczyć może o tym zawarcie tylko w tym roku kilku znaczących umów biznesowych. Między innymi Kredyt Inkaso nabyło duży portfel wierzytelności od Getin Noble Banku o nominalnej wartości długów wynoszącej 162 mln złotych. Z kolei jesienią spółka otrzymała pozytywną decyzję BGŻ w sprawie cesji portfela hipotecznego o wartości 123 mln złotych.