21 sierpnia 2018

Maciej Szymański nowym prezesem Kredyt Inkaso

Rada nadzorcza Kredyt Inkaso, spółki windykacyjnej kontrolowanej przez fundusz private equity Waterland, powołała Macieja Szymańskiego na stanowisko prezesa zarządu. Kredyt Inkaso planuje dalszy rozwój działalności w Europie Środkowo-Wschodniej.

Szymański związany jest z branżą zarządzania wierzytelnościami od 2016 roku, kiedy to objął funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Kredyt Inkaso. Przechodząc na fotel prezesa przestaje pełnić funkcję przewodniczącego rady nadzorczej, jak również dyrektora zarządzającego Waterland w Polsce.

Od kilku miesięcy aktywnie poszukiwaliśmy kandydata na nieobsadzone stanowisko prezesa zarządu Kredyt Inkaso – powiedział Lex Douze, Chief Investment Officer i Partner w funduszu Waterland, do którego należy 61,16% akcji spółki. – Zależało nam, żeby do zarządu weszła osoba z dużym doświadczeniem menedżerskim i doskonałą znajomością branży. Okazało się, że najlepszego kandydata mamy w naszym zespole – dodał.

Szymański obejmie nowe stanowisko z dniem 28 sierpnia. Pełniący dotychczas obowiązki prezesa Jarosław Orlikowski pozostanie w zarządzie Kredyt Inkaso jako wiceprezes i dyrektor ds. operacyjnych. Funkcję członka zarządu i dyrektora finansowego nadal pełnić będzie Bastian Ringhardt.

Przed rozpoczęciem pracy w funduszu Waterland, Maciej Szymański był prezesem Empik Media & Fashion oraz kierował Sephorą kolejno w Polsce, Europie Wschodniej, Francji oraz regionie Wielkich Chin. Posiada dyplom DESS CAAE Instytutu Zarządzania Przedsiębiorstwami z Lyonu (Institute d’Administration des Enterprises of Lyon) i dyplom Executive MBA z INSEAD.

Bardzo się cieszę, że mogę stanąć na czele Kredyt Inkaso. W czasie ostatnich dwóch lat pełnienia przeze mnie funkcji szefa rady nadzorczej doskonale poznałem działalność operacyjną spółki. To firma o solidnych podstawach finansowych, która szybko i bezpiecznie się rozwija oraz poprawia wyniki. Moim celem jest dalsza ekspansja – powiedział Szymański.

Na koniec ubiegłego roku rozrachunkowego Grupa Kredyt Inkaso zarządzała łącznie na rynkach zagranicznych oraz w Polsce portfelami własnymi o wartości nominalnej ponad 9,2 miliarda złotych.