25 października 2022

Mateusz Boguta dołącza do zarządu Kredyt Inkaso SA

Do zarządu Kredyt Inkaso SA dołącza Mateusz Boguta, wnosząc bogate doświadczenie w zakresie zarządzania finansami. Od 25 października 2022 r. obejmie stanowisko członka zarządu i CFO, w ramach którego będzie odpowiedzialny m.in. za nadzór nad obszarem finansowym Grupy Kapitałowej oraz relacjami inwestorskimi.

W dniu 25 października 2022 r. Rada Nadzorcza podjęła decyzję o powołaniu Mateusza Boguty w skład zarządu spółki. Jako członek zarządu i CFO będzie odpowiadał za zarządzanie procesami finansowymi, w tym rachunkowością, kontrolingiem, treasury i sprawozdawczością, jak również będzie odpowiedzialny za kształtowanie relacji inwestorskich.

Mateusz Boguta jest menadżerem specjalizującym się w obszarze zarządzania finansami, M&A, relacjach inwestorskich oraz rynku kapitałowym. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. W swojej dotychczasowej karierze pełnił funkcje m.in. dyrektora finansowego, dyrektora ds. relacji inwestorskich, członka rady nadzorczej, kontrolera finansowego. Wcześniej związany był m.in. z ATM S.A., KNF, Deloitte. Mateusz Boguta z wykształcenia jest ekonomistą. W roku 2008 ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim.

– Cieszę się, że swoje doświadczenie będę mógł wykorzystać w firmie o tak dużym potencjale rozwoju. Jako jeden z kluczowych graczy na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce, Kredyt Inkaso jest spółką, która skutecznie realizuje swoje ambitne cele biznesowe i odnotowuje wyraźny postęp zarówno pod względem osiąganych wyników, jak i sprawności operacyjnej – powiedział Mateusz Boguta, członek zarządu Kredyt Inkaso.

Witamy Mateusza na pokładzie Kredyt Inkaso wierząc, że jego profesjonalizm i wiedza będą bezcennym wsparciem w okresie dynamicznego rozwoju spółki. Nasz różnorodny zespół, składający się zarówno z długoletnich pracowników spółki, jak i nowych członków, nabiera wiatru w skrzydła, co ewidentnie pokazują nasze wyniki. Dziś to zupełnie inna organizacja niż jeszcze parę lat temu – jej transformacja zarówno procesowa, jak i kulturowa trwa i liczymy, ze dzięki Mateuszowi jeszcze przyspieszy – powiedział Maciej Szymański, prezes zarządu Kredyt Inkaso.

Warto podkreślić, że Kredyt Inkaso jest jedynym podmiotem w branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce i jedną z niewielu spółek giełdowych, mogących się pochwalić pełną równowagą w zakresie reprezentacji kobiet i mężczyzn w składzie zarządu. Wraz z powołaniem Mateusza Boguta na członka zarządu, w jego skład wchodzą obecnie dwie kobiety i dwóch mężczyzn.

O Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu stale wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego.  Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Kredyt Inkaso od 2007 roku jest obecne na Giełdzie Papierów Wartościowych, a w 2018 roku przeprowadziło pierwszą publiczną emisję obligacji. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m.in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy prospołeczne.