9 marca 2012

Nabycie dwóch pakietów wierzytelności od Getin Noble Bank S.A. o wartości nominalnej 652 mln zł. Nowatorska forma transakcji w Polsce!!!

Kredyt Inkaso S.A. nabyła od Getin Noble Bank S.A. dwa pakiety wierzytelności o wartości nominalnej blisko 652 mln zł. Jeden z pakietów o wartości 284 mln zł został zakupiony w formie subpartycypacji portfela wierzytelności.

Po transakcji GK Kredyt Inkaso S.A. posiada portfolio o wartości ponad 3,2 mld zł. Tylko w roku obrotowym 2011/12 Kredyt Inkaso S.A. nabyła wierzytelności o wartości nominalnej ponad 2,1 mld zł. Wyniki spółki po 3Q to 15,93 mln zł zysku netto przy 40,2 mln zł przychodu.

Wielkość inwestycji dokonana w tym roku przez Spółkę jest dla nas powodem do dużej satysfakcji. Planowaliśmy osiągnąć na koniec tego roku obrotowego wartość nabytego portfolio na poziomie 2 mld zł jednakże podaż wierzytelności na rynku jak i nasze zdolności pozyskiwania finansowania pozwoliły nam przekroczyć te założenie o ponad 1,2 mld zł, dzięki czemu na dzień dzisiejszy GK Kredyt Inkaso S.A. posiada portfolio o wartości nominalnej ponad 3,2 mld zł. Transakcja dokonana z Getin Noble Bank S.A. pokazuje, że po raz kolejny jesteśmy pionierem nowatorskich rozwiązań, co niewątpliwie zostaje dostrzeżone przez naszych partnerów biznesowych – powiedział Artur Górnik Prezes Zarządu.

Jeden z pakietów został nabyty na zasadzie subpartycypacji, która powoduje, że formalnie pakiet wierzytelności pozostaje w posiadaniu banku, natomiast przepływy z odzyskanych wierzytelności jak i ryzyko z nimi związane należą do subpartycypanta, którym jest Kredyt Inkaso S.A.. Taka forma sekurytyzacji portfela wierzytelności trudnych (ang. non-performing loans) jest po raz pierwszy wykorzystywana w Polsce. Doradcą prawnym Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso, wspierającym przy transakcji strukturyzacji  i negocjacjach z bankiem była kancelaria prawna Biedecki.

Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy doradzać GK Kredyt Inkaso S.A. w tej precedensowej transakcji. Zastosowane rozwiązanie oznacza nabycie ekonomicznej siły wierzytelności bez dokonywania zmian w relacjach wierzyciel – dłużnik, co mogłoby nastręczać trudności w kontekście czasu i kosztów. Wykorzystanie funduszu sekurutyzacyjnego umożliwia dodatkowo naszemu klientowi znaczne ograniczenie ryzyka związanego z możliwością upadłości inicjatora – banku. W takim bowiem przypadku, zgodnie z przepisami prawa, syndyk lub zarządca ma obowiązek przekazania funduszowi sekurytyzacyjnemu świadczenia otrzymane od dłużników banku. Wierzymy, że GK Kredyt Inkaso S.A. przetarła drogę dla kolejnych takich transakcji na polskim rynku – powiedział Ludomir Biedecki, partner kancelarii Biedecki Biedecki & Partnerzy.