24 maja 2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso SA wybrało Radę Nadzorczą

Dnia 24 maja 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kredyt Inkaso SA. W jego trakcie doszło do wyboru członków Rady Nadzorczej.

Podczas ostatniego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso, zwołanego na wniosek akcjonariusza większościowego (Waterland Private Equity Fund VI Holding 5 B.V. znajdującego się pod kontrolą Waterland Private Equity Investments B.V. i posiadającego 61,48 proc. akcji spółki), podjęto uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej. W skład tego pięcioosobowego organu powołani zostali: Bogdan Dzudzewicz, Marcin Okoński, Daniel Dąbrowski, Karol Sowa oraz Karol Szymański. Wszyscy powołani członkowie zasiadali w Radzie Nadzorczej Kredyt Inkaso przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem z dnia 24 maja br.

Jakiekolwiek wątpliwości dotyczące składu organu Rady Nadzorczej nie miały podstaw prawnych w świetle ostatniej decyzji Sądu w sprawie jednego z akcjonariuszy mniejszościowych, podważającego umocowanie jednego z członków Rady. Uchwały przegłosowane dziś na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stanowią dodatkowe potwierdzenie osadzenia poszczególnych osób w Radzie Nadzorczej Kredyt Inkaso i definitywnie zamykają sprawę.powiedział Maciej Szymański, Prezes Zarządu Kredyt Inkaso SA

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

O Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu stale wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego.  Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Kredyt Inkaso od 2007 roku jest obecne na Giełdzie Papierów Wartościowych, a w 2018 roku przeprowadziło pierwszą publiczną emisję obligacji. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m. in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy pro-społeczne.

Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso poza Polską obecna jest w czterech krajach europejskich: Bułgarii, Rumunii, Rosji i Chorwacji.