8 lutego 2011

Nowa emisja akcji Kredyt Inkaso SA

Notowana na GPW Kredyt Inkaso SA działająca w branży inwestycji w wierzytelności przeprowadzi emisję akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru. W drodze oferty publicznej spółka wyemituje do 3.767.529 akcji, z których zamierza pozyskać ok. 50 mln zł. Środki pozyskane z emisji przeznaczy na zakup pakietów wierzytelności z sektora bankowego.

Akcje nowej emisji uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od kończącego się 31 marca 2011 bieżącego roku obrotowego.

Nowa emisja akcji stanowi ważny krok w realizacji strategii rozwoju, która zakłada wzmacnianie pozycji spółki na rynku inwestycji w wierzytelności masowe, wystawiane na sprzedaż przez banki. Jestem przekonany, że inwestorzy dostrzegą nasz potencjał i wesprą plany strategiczne – mówi Artur Górnik, prezes Zarządu Kredyt Inkaso SA.

Z rynku płyną do nas sygnały o słuszności podejmowanych działań. Świadczą o tym m.in. dwie rekomendacje „kupuj”, które spółka otrzymała w ciągu ostatnich kilku tygodni od Noble Securities i Banco Espirito Santo.

Kredyt Inkaso SA jest liderem w sektorze inwestycji w wierzytelności. W roku 2010 Kredyt Inkaso SA nabyła pakiety wierzytelności z sektora bankowego m.in od PKO BP SA oraz Euro Bank SA. Łączna wartość nominalna nabytych w zeszłym roku pakietów należności z tego sektora wyniosła 540 mln zł.

Rynek wierzytelności bankowych jest bardzo perspektywiczny. Od 2008 roku jego wartość wzrosła trzykrotnie. Dziś jest to 3-4 mld złotych, ale w najbliższym czasie może osiągnąć 7 mld złotych. Przeprowadzenie emisji umożliwi nam zakup kolejnych pakietów należności, co pozytywnie wpłynie na nasze wyniki finansowe – mówi Górnik. W 2011 roku planujemy nabycie wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ok. 1 mld złotych. Oprócz środków z emisji akcji serii H chcielibyśmy na nie przeznaczyć do 100 mln złotych pochodzących z emisji obligacji. – dodaje.

Kredyt Inkaso SA istnieje od 2001 roku, od 2007 roku notowana jest na GPW. Spółka działa na rynku usług finansowych w oparciu o model funduszu inwestycyjnego. Specjalizuje się w inwestowaniu w wierzytelności masowe z sektora telekomunikacyjnego i bankowego.