Projekty dofinansowane z UE

Projekty współfinansowane z funduszy UE
29.07.2011 Poprawa konkurencyjności firmy Kredyt Inkaso poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania wydajnością – zakończenie finansowe realizacji projektu Więcej
30.06.2011 Poprawa konkurencyjności firmy Kredyt Inkaso poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania wydajnością – zakończenie rzeczowe realizacji projektu Więcej
21.12.2010 Poprawa konkurencyjności firmy Kredyt Inkaso poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania wydajnością – podpisanie umowy o dofinansowanie projektu. Więcej
25.10.2010 Zakończenie realizacji finansowej projektu „Wdrożenie innowacyjnych systemów informatycznych: Systemu Zaawansowanego Zarządzania Finansowego i Systemu Backupu” Więcej
21.10.2010 Poprawa konkurencyjności firmy Kredyt Inkaso poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania wydajnością – wybór projektu do dofinansowania Więcej
30.09.2010 Wdrożenie innowacyjnych systemów informatycznych: Systemu Zaawansowanego Zarządzania Finansowego i Systemu Backupu – zakończenie rzeczowe realizacji projektu Więcej
29.07.2010 Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnej implementacji trzech innowacyjnych systemów informatycznych: Zabezpieczeń Informatycznych, Rozpoznawania Treści Dokumentów, Finansowo-Księgowego – zakończenie finansowe realizacji projektu Więcej
30.06.2010 Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnej implementacji trzech innowacyjnych systemów informatycznych: Zabezpieczeń Informatycznych, Rozpoznawania Treści Dokumentów, Finansowo-Księgowego – zakończenie rzeczowe realizacji projektu Więcej
21.06.2010  Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnej implementacji trzech innowacyjnych systemów informatycznych: Zabezpieczeń Informatycznych, Rozpoznawania Treści Dokumentów, Finansowo-Księgowego – zaproszenie do złożenia oferty (dostawa licencji oprogramowania) Więcej
20.06.2010 Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnej implementacji trzech innowacyjnych systemów informatycznych: Zabezpieczeń Informatycznych, Rozpoznawania Treści Dokumentów, Finansowo-Księgowego – zaproszenie do złożenia oferty (dostawa stacji roboczych) Więcej
22.04.2010 Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnej implementacji trzech innowacyjnych systemów informatycznych: Zabezpieczeń Informatycznych, Rozpoznawania Treści Dokumentów, Finansowo-Księgowego – podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji projektu Więcej
21.03.2010 Wdrożenie Innowacyjnych Systemów Informatycznych: Systemu Zaawansowanego Zarządzania Finansowego i System Backupu – podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji projektu Więcej
29.01.2010 Poprawa konkurencyjności firmy Kredyt Inkaso poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania wydajnością – zakończenie finansowe realizacji projektu Więcej
31.12.2009 Poprawa konkurencyjności firmy Kredyt Inkaso poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania wydajnością – zakończenie rzeczowe realizacji projektu Więcej
16.12.2009 Poprawa konkurencyjności firmy Kredyt Inkaso poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania wydajnością – zaproszenie do złożenia oferty (zakup sprzętu komputerowego) Więcej
15.12.2009 Poprawa konkurencyjności firmy Kredyt Inkaso poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania wydajnością – zaproszenie do złożenia oferty (zakup licencji systemu MPC) Więcej
17.09.2009 Poprawa konkurencyjności firmy Kredyt Inkaso poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania wydajnością – podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji projektu Więcej
05.02.2009 Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnej implementacji trzech innowacyjnych systemów informatycznych: Zabezpieczeń Informatycznych, Rozpoznawania Treści Dokumentów, Finansowo-Księgowego – wybór dostawcy na dostarczenie licencji na oprogramo Więcej
10.12.2008 Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnej implementacji trzech innowacyjnych systemów informatycznych: Zabezpieczeń Informatycznych, Rozpoznawania Treści Dokumentów, Finansowo-Księgowego – wybór dostawcy na dostarczenie licencji Wzorce rapor Więcej

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu, podpisał umowy z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości, na projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, I Oś Priorytetowa: Przedsiębiorczość i innowacje:

1) Umowa nr: 06.08-UDA-RPLU.01.03.00-06-223/08 z dnia 17.09.2008

Projekt: „ Poprawa konkurencyjności firmy Kredyt Inkaso poprzez wdrożenie systemu zarządzania wydajnością” Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje Działanie 1.3 „Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw” Całkowita wartość projektu wynosi 203 740,00 PLN. Kwota dofinansowania wynosi 142 618,00 PLN. Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 121 225,30 PLN, zaś dofinansowanie z formie dotacji celowej 21 392,70 PLN. Całkowita wartość projektu wynosi 394 792,00 PLN. Kwota dofinansowania wynosi 197 396,00 PLN. Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 167 786,60 PLN, zaś dofinansowanie z formie dotacji celowej 29 609,40 PLN.

2) Umowa nr: 06.09-UDA-RPLU.01.07.00-06-038/09 z dnia 21.03.2010

Projekt: „Wdrożenie Innowacyjnych Systemów Informatycznych: Systemu Zaawansowanego Zarządzania Finansowego i System Backupu” Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje Działanie 1.7 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo” Całkowita wartość projektu wynosi 394 792,00 PLN. Kwota dofinansowania wynosi 197 396,00 PLN. Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 167 786,60 PLN, zaś dofinansowanie z formie dotacji celowej 29 609,40 PLN.

3) Umowa nr: 05.09-UDA-RPLU.01.03.00-06-157/09 z dnia 22.04.2010

Projekt: „Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnej implementacji trzech innowacyjnych systemów informatycznych: Zabezpieczeń Informatycznych, Rozpoznawania Treści Dokumentów, Finansowo-Księgowego” Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje Działanie 1.3 „Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw” Całkowita wartość projektu wynosi 576 120,32 PLN. Kwota dofinansowania wynosi 345 672,19 PLN. Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 293 821,36 PLN, zaś dofinansowanie z formie dotacji celowej 51 850,83 PLN.

4) Umowa nr: 02.10-UDA-RPLU.01.07.00-06-013/10 z dnia 21.12.2010

Projekt: „Poprawa konkurencyjności firmy Kredyt Inkaso poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania wydajnością” Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje Działanie 1.7 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo” Całkowita wartość projektu wynosi 498 736,00 PLN. Kwota dofinansowania wnioskowana wynosi 249 368,00 PLN. Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 211 962,80 PLN, zaś dofinansowanie z formie dotacji celowej 37 405,20 PLN.

Projekty współfinansowane z środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013