6 grudnia 2011

Opcje konsolidacyjne wśród inwestorów w wierzytelności. Rozmowy Advent Inernational z Kredyt Inkaso S.A.

Fundusz Advent International prowadził z Grupą Kredyt Inkaso S.A. rozmowy o transakcji typu M&A dotyczącej Grupy Ultimo. Na chwilę obecną strony podjęły decyzję o zawieszeniu rozmów pozostawiając sobie czas na wypracowanie ewentualnych scenariuszy konsolidacji i dalszego rozwoju połączonego podmiotu.

Branża obrotu wierzytelnościami nadal rozwija się bardzo dynamicznie. Posiadanie źródeł finansowania, doświadczenie oraz skala działalności operacyjnej będą kluczowe w osiągnięciu sukcesu lub utrzymaniu pozycji na tym rynku. Dobre perspektywy dla rynku sprzedaży i zakupu wierzytelności, dają spółkom możliwość dalszego, konsekwentnego wykorzystania ich potencjału oraz warunki do intensywnego rozwoju. Z kolei podmioty, które słabiej są przygotowane do zawirowań, zostaną prawdopodobnie elementami konsolidacji branży. Dystans między liderami branży, a resztą rynku systematycznie rośnie.

Czy rozmowy Advent International z Kredyt inkaso to chęć łączenia przewag konkurencyjnych, wykorzystania koniunktury do ekspansywnego rozwoju oraz dążenie do zwiększania udziału w stale rosnącym rynku obrotu wierzytelnościami?

Strategia inwestycji Advent International w ULTIMO, podobnie jak wielu funduszy private equity oparta jest na kilkuletnim okresie współpracy. Dla każdej spółki portfelowej przychodzi czas na poszukiwanie nowych opcji strategicznych, które zapewnią jej dalszy intensywny rozwój przy pełnym wykorzystaniu jej potencjału.

Grupa Kredyt Inkaso jest zaś od 10 lat obecna na hurtowym rynku obrotu wierzytelnościami i ma długofalowe plany rozwojowe. Jest otwarta na transakcje typu M&A, w szczególności pomysł wspólnego rozwoju z podmiotem, którego model biznesu i strategia rozwoju tworzyłyby synergie, a w konsekwencji znaczącą wartość na konsolidującym się rynku wierzytelności oraz kapitałowym. Będąc gotową do realizacji takiej transakcji Grupa Kredyt Inkaso podjęła rozmowy z Advent International, których przedmiotem było ULTIMO.

Na chwilę obecną rozmowy zostały przerwane, choć każda ze stron zakłada możliwość powrotu do stołu – Każda Spółka oraz jej akcjonariusze rozważają różne opcje dotyczące kierunków strategii rozwoju i wzrostu. Jedną z analizowanych opcji była konsolidacja i współpraca obydwu Spółek. Prowadzone były rozmowy dotyczące możliwości wykorzystania potencjalnej synergii wynikającej ze współpracy, wykreowania unikalnej wartości nieobecnej dotychczas na naszym rynku. Strony podjęły decyzję o zawieszeniu rozmów pozostawiając sobie czas na wypracowanie ewentualnych scenariuszy konsolidacji i dalszego rozwoju. Obszar inwestycji w wierzytelności nadal rozwija się dynamicznie. Uważamy, że stabilne źródła finansowania, doświadczenie zarówno na rynku inwestycji w wierzytelności jak i kapitałowym oraz skala działalności operacyjnej będą kluczowe w osiągnięciu sukcesu. Dlatego też konsolidacja pozostaje naturalną przyszłością dla tego sektora. Dobre perspektywy dla rynku sprzedaży i zakupu wierzytelności, dają spółkom możliwość dalszego, konsekwentnego wykorzystania ich potencjału oraz warunki do intensywnego rozwoju – mówią zgodnie reprezentanci zarówno Kredyt Inkaso jak i Advent International.

Doradcą finansowym i transakcyjnym Kredyt Inkaso S.A. w tej operacji jest Espirito Santo Investment Bank Oddział w Polsce, który również z sukcesem przeprowadzał dla Kredyt Inkaso w ciągu ostatniego roku dwie emisje akcji (SPO) i trzy emisje obligacji.

Póki co zarówno Kredyt Inkaso jak i ULTIMO nadal realizują indywidualnie obrane strategie szczególnie, że dalsze perspektywy rozwoju firm i całego sektora są bardzo obiecujące. Prognozy ekspertów mówią, że do roku 2014 wartości rynku inwestycji w wierzytelności wzrośnie do poziomu około 10 miliardów złotych rocznie.