17 lipca 2010

Podpisanie umowy z Banco Espirito Santo de Investimento S.A. Spółka Akcyjna w sprawie finansowania w formie programu emisji obligacji niezabezpieczonych.

W dniu 16 lipca 2010 r. podpisaliśmy umowę z Banco Espirito Sando de Investimento dotyczącą programu emisji obligacji o wartości do 150 mln zł z możliwością powiększenia tej kwoty do 250 mln zł.
Podpisanie umowy na finansowanie obligacjami jest kontynuacją przyjętej strategii która zakłada osiągnięcie znaczącej pozycji na rynku wierzytelności pochodzących z sektora bankowego. Pozyskane w ten sposób środki zostaną wykorzystane na zakupy nowych pakietów wierzytelności, zwłaszcza bankowych a także na obniżenie kosztów dotychczasowych zobowiązań. Pierwsza emisję obligacji z powinna zostać przeprowadzona do końca sierpnia 2010 r.