3 kwietnia 2009

Porównanie ilości pozwów skierowanych do sądów przez Kredyt Inkaso S.A.

Z danych Min. Sprawiedliwości wynika, że w 2008 roku do Wydz. Gospodarczych wpłynęło 211183 spraw gospodarczych w postępowaniach upominawczych i nakazowych. W tym okresie Kredyt Inkaso S.A. wniosło 6394 takich spraw. Wynika z tego, że co 33 pozew o zapłatę wniesiony w 2008 r. w Polsce w sprawie gospodarczej w postępowaniu upominawczym lub nakazowym został złożony przez Kredyt Inkaso S.A.