25 maja 2011

Prezentacja Kredyt Inkaso S.A. podczas konferencji Wallstreet 2011

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. zaprasza inwestorów do udziału w prezentacji Spółki podczas konferencji Wallstreet 2011, organizowanej w Zakopanem w dniach 3-5 czerwca br. przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.
W ramach konferencji, w bloku „Forum Akcjonariat” w dniu 3 czerwca 2011 r. o godz. 11:30, Prezes Zarządu Kredyt Inkaso S.A. pan Artur Górnik dokona krótkiej prezentacji firmy. W rozmowach indywidualnych chętnie podzieli się z Państwem swoimi spostrzeżeniami na temat dnia dzisiejszego i dalszych szans rozwoju Spółki.