14 kwietnia 2011

PRZEKROCZENIE PROGU 5% W AKCJONARIACIE KREDYT INKASO S.A.

Po podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Kredyt Inkaso S.A., dokonanego
w wyniku emisji akcji serii H, zakończonej 28 marca 2011 roku, z której Spółka pozyskała 47,1 mln złotych, Aviva Inwestors Poland S.A. zwiększyło swój udział w akcjonariacie Spółki powyżej progu 5%. W efekcie przeprowadzonej oferty publicznej, Prezes Kredyt Inkaso S.A. Artur Górnik nabył 105 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii H. Jednocześnie Spółka poinformowała o przyjęciu do KDPW akcji serii G.
W związku z nabyciem w ofercie publicznej akcji serii H Aviva Inwestors
Poland S.A. przekroczyła poziom zaangażowania 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Łącznie Fundusze Aviva są w posiadaniu 773 000 sztuk akcji, stanowiących 5,98% kapitału zakładowego Spółki. Wcześniej w posiadaniu Aviva Inwestors Poland S.A. było 368 000 akcji stanowiących 4,01% kapitału zakładowego Spółki.
Spółka poinformowała także o bezpośrednim nabyciu w wyniku zakończonej oferty publicznej 105 000 akcji zwykłych na okaziciela serii H przez Prezesa Artura Górnika.


Inwestycja w akcje naszej Spółki jest efektem przekonania o dużej wartości Kredyt Inkaso S.A. Nasza historia finansowa jest stabilna od 10 lat obecności Kredyt Inkaso S.A. na rynku. Przez ten czas systematycznie zwiększamy obroty oraz zysk
 – powiedział Artur Górnik, prezes Kredyt Inkaso S.A. W najbliższym czasie planujemy zakupić znaczne pakiety wierzytelności, na co przeznaczymy większość środków z ostatnich emisji papierów wartościowych – zakończonej 28 marca br. emisji akcji serii H o wartości 47,1 mln zł oraz sfinalizowanej 05 kwietnia br. emisji obligacji o wartości 75 mln złotych – podsumowuje.