30 czerwca 2011

Publikacja prognozy wyników finansowych na rok obrotowy 2011/2012

W bieżącym roku obrotowym planowany jest dynamiczny wzrost, przy podwojeniu wartości portfela posiadanych wierzytelności, obecnie wynoszącej 1,1 mld zł. Prognozy zakładają 46-cio procentowy wzrost przychodów i 123-procentowy wzrost zysku netto w stosunku do wypracowanych

w roku finansowym 2010/2011.

Według prognoz finansowych, przygotowanych w oparciu o wiedzę Spółki na temat rynku inwestycji w wierzytelności przeterminowane, zaplanowane działania na najbliższy okres oraz plany inwestycyjne w bieżącym roku obrotowym, trwającym od 01 kwietnia 2011 do
31 marca 2012, Kredyt Inkaso S.A. osiągnie następujące wyniki finansowe:

– skonsolidowany przychód: 59,9 mln zł
– skonsolidowany zysk netto: 18,6 mln zł

Oznacza to wzrost przychodów o 46% i zysku netto o 123% w stosunku do roku obrotowego 2010/2011, w którym Spółka osiągnęła najlepsze wyniki w historii dotychczasowej działalności, wypracowując przychody netto w wysokości 41,02 mln zł oraz zysk netto
w wysokości 8,33 mln zł – odpowiednio o 35% i 50% wyższe niż w roku obrotowym 2009/2010.

– EPS: 1,44 zł (58% wzrost w stosunku do roku obrotowego 2010/11)