14 marca 2011

Publikacja Prospektu Emisyjnego Kredyt Inkaso S.A. akcji serii H

Dziś został opublikowany prospekt emisyjny Kredyt Inkaso S.A., zatwierdzony 11 marcaa br. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Publiczna oferta akcji zaplanowana jest na okres od 23 do 24 marca (Transza Inwestorów Indywidualnych) oraz od 23 do 25 marca (Transza Inwestorów Instytucjonalnych). Pierwsze notowanie akcji i praw do akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie planowane jest w pierwszej połowie kwietnia br.

 

PROSPEKT EMISYJNY