30 listopada 2010

PZU Asset Management SA poinformowało o przekroczeniu progu 5%

PZU Asset Management SA (PZU AM), z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 24 poinformowało o przekroczeniu progu 5% w kapitale zakładowym Kredyt Inkaso S.A. jaki nastąpił w dniu 26 listopada 2010 r. w wyniku asymilacji 445 000 PDA z akcjami spółki. Tym samym w portfelach inwestycyjnych Klientów PZU AM znajduje się 445.000 akcji spółki w wyniku czego udział w ogólnej liczbie głosów w spółce wynosi 5,05%. PZU AM nabył akcje Kredyt Inkaso S.A. w ofercie publicznej jaka miała miejsce w październiku br.