12 listopada 2013

Quercus TFI zwiększył zaangażowanie w Kredyt Inkaso

Quercus TFI jest kolejną instytucją finansową, która pojawiła się w akcjonariacie Kredyt Inkaso. Fundusz 6 listopada br. zwiększył swój udział do 653.411akcji, które uprawniają do 5,05 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

 

Quercus TFI zwiększyło swój udział w ramach trzech funduszy inwestycyjnych: Quercus Parasolowy SFIO, Quercus Absolute Return FIZ i Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ.
Bardzo nas cieszy, że tak uznany fundusz zdecydował się zostać naszym akcjonariuszem. Obserwujemy coraz większe zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych naszą firmą, co jak widać przekłada się też bezpośrednio na nasz akcjonariat – powiedział Paweł Szewczyk, prezes zarządu Kredyt Inkaso.
Obecnie kapitał zakładowy Kredyt Inkaso dzieli się na 12.936.509 akcji. Największym akcjonariuszem jest Agneszka Buchajska, która pośrednio przez Renale Management Limited posiada 23,39-proc. udział, Generali Otwarty Fundusz Emerytalny posiada 12,35 proc. akcji, Dekra Holdings Limited 7,24 proc., Pioneer Pekao Investment Management 7,09 proc. a Aviva Inwestors Poland 6,21 proc.