Raport nr 17/2019
18:27 26.04.2019

Częściowy wykup obligacji serii A1, C1, D1, E1 oraz Y w celu ich umorzenia.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 26 kwietnia 2019 r. Emitent dokonał nabycia na rynku wtórnym części obligacji serii A1, C1, D1, E1 oraz Y w łącznej liczbie 250 538 sztuk w celu ich umorzenia.

Obligacje zostały wykupione po wartości nominalnej. W dniu wykupu Obligacje uległy umorzeniu.