Raport nr 43/2007
1.12.2007

I. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 listopada 2007r. II. Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 listopada 2007 r.

 1. Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w załączeniu przesyła treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 listopada 2007 r. Do żadnej z powziętych uchwał sprzeciwów nie zgłoszono.
 2. Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 listopada 2007 r. następujący akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5 % głosów na NWZ:
  • Pani Agnieszka Buchajska reprezentowała 2.207.000 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 64,31 % ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 44,18% w ogólnej liczbie głosów;
  • Pani Monika Chadaj reprezentowała 405.000 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 11,80% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 8,11% w ogólnej liczbie głosów;
  • Pan Sławomir Ćwik reprezentował 300.000 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 8,74% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 6,01% w ogólnej liczbie głosów;
  • Pan Artur Górnik reprezentował 280.000 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 8,16% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 5,61% w ogólnej liczbie głosów;
  • KI Sp. z o.o. reprezentowała 240.000 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 6,99% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 4,80% w ogólnej liczbie głosów.

  Na ogólną liczbę 4.995.000 akcji Spółki, na NWZ reprezentowanych było 3.432.000 akcji (68,71%). Na każdą akcję przypada jeden głos.

Podstawa prawna:

 1. §39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych.
 2. Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu.

Artur Gornik – Prezes Zarządu