Raport nr 5/2021
12:49 19.02.2021

Informacja o dokonaniu likwidacji funduszu Lumen Profit 7 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. , 10/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. oraz 23/2020 z 19 listopada 2020 r. informuje, że w dniu wczorajszym powziął informację o zakończeniu procesu likwidacji funduszu Lumen Profit 7 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z dniem 18.12.2020 r.

W związku z zakończeniem ww. procesu nastąpiło wykreślenie funduszu z rejestru funduszy inwestycyjnych.

Pliki do pobrania