Raport nr 10/2020
15:38 24.04.2020

Informacja o kolejnym etapie procesu mającego na celu likwidacje funduszy Lumen.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o otwarciu przez TFI Ipopema S.A. z dniem 1 kwietnia 2020 r. likwidacji następujących funduszy Lumen (wcześniej Lartiq, dawniej Trigon), których zarządzającym jest obecnie IPOPEMA TFI S.A. (wcześniej zarządzającym był Lartiq (dawniej Trigon) TFI S.A. („Fundusze”):

1) Lumen Profit 6 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
2) Lumen Profit 8 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
3) Lumen Profit 9 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
4) Lumen Profit 10 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
5) Lumen Profit 12 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Fundusze wskazane powyżej są również jednostkami zależnymi wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki, gdzie podmioty z grupy Spółki są jedynymi posiadaczami certyfikatów inwestycyjnych.

Pliki do pobrania