Raport nr 5/2024
13:43 31.01.2024

Informacja o kosztach nabycia nowych portfeli wierzytelności oraz wpłatach z nabytych portfeli wierzytelności w III kwartale 2023/2024 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”), w związku z realizacją przyjętej polityki informacyjnej, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 17/2023 z 27 kwietnia 2023 r. oraz w związku z powzięciem przez Zarząd Spółki w dniu 31 stycznia 2024 r. informacji o wstępnych szacunkowych danych za III kwartał 2023/2024 r., niniejszym informuje, że:

  • koszty nabycia nowych portfeli wierzytelności wyniosły: 49,4 mln zł w III kwartale 2023/2024 r. (41,6 mln zł w III kwartale 2022/2023 r., +19% r/r); 185,2 mln zł w III kwartałach 2023/2024 r. (76,2 mln zł w III kwartałach 2022/2023 r., +143% r/r),
  • wpłaty z posiadanych portfeli wierzytelności wyniosły: 81,0 mln zł w III kwartale 2023/2024 r. (78,4 mln zł w III kwartale 2022/2023 r., +3% r/r); 257,8 mln zł w III kwartałach 2023/2024 r. (234,2 mln zł w III kwartałach 2022/2023 r., +10% r/r).

Przedstawione dane mają charakter wstępny, szacunkowy i mogą ulec zmianie. Spółka informuje, iż pełne i ostateczne wyniki finansowe zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso za III kwartał roku obrotowego rozpoczętego 1 kwietnia 2023 r. i kończącego się 31 marca 2024 r., którego publikacja została przewidziana na dzień 28 lutego 2024 r.

Pliki do pobrania