Raport nr 23/2024
11:15 25.04.2024

Informacja o kosztach nabycia nowych portfeli wierzytelności oraz wpłatach z nabytych portfeli wierzytelności w IV kwartale 2023/2024 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”), w związku z realizacją przyjętej polityki informacyjnej, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 17/2023 z 27 kwietnia 2023 r. oraz w związku z powzięciem przez Zarząd Spółki w dniu 25 kwietnia 2024 r. informacji o wstępnych szacunkowych danych za IV kwartał 2023/2024 r., niniejszym informuje, że:

  • koszty nabycia nowych portfeli wierzytelności wyniosły: 20,6 mln zł w IV kwartale 2023/2024 r. (43,7 mln zł w IV kwartale 2022/2023 r., -53% r/r); 205,8 mln zł w 2023/2024 r. (119,9 mln zł w 2022/2023 r., +72% r/r),
  • wpłaty z posiadanych portfeli wierzytelności wyniosły: 87,2 mln zł w IV kwartale 2023/2024 r. (83,4 mln zł w IV kwartale 2022/2023 r., +5% r/r); 345,0 mln zł w 2023/2024 r. (317,5 mln zł w 2022/2023 r., +9% r/r)

Przedstawione dane mają charakter wstępny, szacunkowy i mogą ulec zmianie. Spółka informuje, iż pełne i ostateczne wyniki finansowe zostaną przedstawione w zaudytowanym skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r.

Pliki do pobrania