Raport nr 25/2020
17:37 25.11.2020

Informacja o oddaleniu wniosku o zabezpieczenie dotyczącego pozwu Spółki o zapłatę przeciwko byłym menedżerom spółki i podmiotom powiązanym z tymi osobami.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. informuje o otrzymaniu od pełnomocnika reprezentującego Spółkę, informacji dotyczącej oddalenia wniosku o zabezpieczenie roszczenia skierowanego w pozwie o zapłatę odszkodowania wniesionym przez Spółkę w dniu 8 czerwca 2020 r. przeciwko byłym menedżerom Spółki i podmiotom powiązanym z tymi osobami. W związku z negatywnym rozpatrzeniem zażalenia złożonego przez pełnomocnika Spółki przez Sąd II instancji, postanowienie to należy uznać za ostateczne.

O dalszych istotnych etapach postępowania Spółka będzie informować w odrębnych raportach.

Pliki do pobrania