Raport nr 5/2020
13:26 26.03.2020

Informacja o odwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D1, E1 oraz F1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 10 marca 2020 r. dotyczącego informacji o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D1, E1 oraz F1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A. informuje, iż ze względu na wdrożenie nowych ograniczeń dotyczących zgromadzeń publicznych wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 24 marca 2020 nie jest możliwe przeprowadzenie zgromadzeń obligatariuszy, stąd Spółka zmuszona jest do odwołania Zgromadzeń Obligatariuszy obligacji serii D1, E1 oraz F1 zaplanowanych na dzień 2 kwietnia 2020r.

Pliki do pobrania