Raport nr 88/2010
30.11.2010

Informacja o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso SA.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał od PZU Asset Management SA informację o poniższej treści:

„PZU Asset Management SA, z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 24, uprzejmie informuje, iż w wyniku asymilacji w dniu 26 listopada 2010 r. 445.000 PDA z akcjami spółki KREDYT INKASO SA („Spółka”), w portfelach inwestycyjnych naszych Klientów znajduje się 445.000 akcji spółki KREDYT INKASO S.A. W wyniku zdarzenia udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce przekroczył w górę 5%.

Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału: 445.000
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 5,05 %
Liczba głosów z akcji: 445.000
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,05%

Dotychczas PZU Asset Management S.A. nie posiadał w portfelach inwestycyjnych naszych klientów żadnych akcji Spółki.”