Raport nr 16/2014
10.06.2014

Informacja o spadku poniżej 10 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pani Agnieszki Buchajskiej informację o spadku poniżej progu 10 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso S.A. przez Renale Management Limited o poniżej treści:

„Uprzejmie informuję, że w wyniku transakcji zbycia akcji Kredyt Inakso S.A. poprzez opłacenie certyfikatów inwestycyjnych AGIO RB FIZ zarządzanych przez AgioFunds TFI S.A. zrealizowanej 05.06.2014 r. w Warszawie, udział Renale Management Limited w głosach na WZA Kredyt Inkaso S.A. spadło do poziomu 9,2 %.

Przed wyżej opisaną transakcją Renale Managemant Limited posiadała 1 698 465 szt. akcji, które stanowiły 13,13 % w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do 1 698 465 głosów, które dawały 13,13% głosów na WZA Spółki.

Obecnie Renale Managemant Limited posiada 1 190 765 sztuk akcji, które stanowią 9,2 % w kapitale zakładowym Kredyt Inkaso S.A. oraz uprawniają do 1 190 765 głosów, które dają 9,2 % wszystkich głosów na WZA Spółki.”