Raport nr 44/2014
5.12.2014

Informacja o spadku poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów Kredyt Inkaso S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pani Agnieszki Buchajskiej informację o spadku poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów Kredyt Inkaso S.A. przez Renale Management Limited o poniżej treści:

„Uprzejmie informuję, że w wyniku transakcji zbycia akcji Kredyt Inkaso S.A. poprzez opłacenie certyfikatów inwestycyjnych AGIO RB FIZ zarządzanych przez AgioFunds TFI S.A. zrealizowanej 03.12.2014 r. w Warszawie, udział Renale Management Limited w głosach na WZA Kredyt Inkaso S.A. spadł poniżej 5%.

Przed wyżej opisaną transakcją Renale Managemant Limited posiadało 1 190 765 szt. akcji, które stanowiły 9,2% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do 1 190 765 głosów, które dawały 9,2% głosów na WZA Spółki.

Obecnie Renale Managemant Limited nie posiada akcji spółki Kredyt Inkaso S.A.”