Raport nr 66/2016
15:41 6.09.2016

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała trzy powiadomienia, od osób pełniących obowiązki zarządcze w Spółce oraz od osoby bliskiej wobec osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce, o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Powiadomienia). W załączeniu treść Powiadomień.